Porażenie Erba

 

Porażenie splotu barkowego korzystny wyrok - dziecko ważyło prawie 6 kilogramów!

Porażenie splotu barkowego korzystny wyrok – dziecko ważyło prawie 6 kilogramów!

Porażenie splotu barkowego korzystny wyrok – dziecko ważyło prawie 6 kilogramów!

Porażenie splotu barkowego korzystny wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym.

Ciężarna uczęszczała na regularne wizyty do lekarza prowadzącego w ramach prowadzonej przez niego prywatnej praktyki. Podczas każdej z 7 wizyt kontrolnych, które odbyła, lekarz wykonywał badania USG. Opisy wyników badań USG w dokumentacji medycznej okazały się być krótkie – ze względu na fakt, iż ciąża była fizjologiczna oraz nic nie wzbudzało niepokoju. Lekarz sugerował pacjentce, że dziecko będzie duże, jednakże nie odnotował tego faktu w dokumentacji medycznej.

Lekarz uprzedzał wówczas, że dziecko będzie ważyło 5,5 kg, mimo to nie zasugerował pacjentce żadnych szczególnych zaleceń.

Ciężarna zgłosiła się w 37 tygodniu ciąży do pozwanego szpitala. Była to II ciąży. Przytyła 23 kg bardzo podobniej jak podczas pierwszej i miała bardzo duży brzuch – nie wzbudziło to jednak czujności personelu medycznego i odesłano ja do domu.

Trudny poród, dziecko ważyło prawie 6 kilogramów!

Ciężarna urodziła po terminie porodu. Zgłosiła się do szpitala po odejściu czystych wód płodowych. Początkowo w izbie przyjęć rodzącej udzielała pomocy pielęgniarka, która myślała, z uwagi na ogromny brzuch ciężarnej, że urodzą się bliźniaki. Lekarz prowadzący poród dopytywał o:

  • wagę dziecka
  • przebieg poprzedniego porodu
  • wagę urodzeniową pierwszego dziecka

Zanim lekarz podjął decyzję o sposobie rozwiązania porodu, zbadał wielkość dziecka, szerokość miednicy matki i postęp porodu. Przeprowadził również badanie USG i na jego podstawie ocenił wagę dziecka na 4 200 g.

Po trwającym kilka godzin powikłanym porodzie przyszło na świat dziecko, które ważyło 5860 g.  i mierzyło aż długość 62 cm.

Różnica w ocenie wielkości dziecka wyniosła 1,660 kg, co stanowi  prawie 40% odchylenie od szacowanej wagi w badania USG z przed porodu.

bezpłatna porada

Porażenie splotu barkowego – diagnoza

Podczas porodu doszło porażenia splotu barkowego. Porażenie splotu barkowego było na tyle poważne, że konieczna okazała się skomplikowana operacja za granicą.

Przyjmuje się, że błąd pomiaru wagi dziecka w badaniu USG wynosi 15-20%.

Błąd o wartości 39,5% należy uznać za znacznie przekraczający przyjęte standardy. W tej sytuacji utrudnieniem w ocenie wagi płodu był brak wód płodowych i znaczący przyrost masy ciała ciężarnej w okresie prenatalnym.

Błąd diagnostyczny był przyczyną zastosowania techniki porodu nieadekwatnej do istniejących warunków, ponieważ poród noworodka z masą urodzeniową ciała 5860 g powinien odbywać się drogą cięcia cesarskiego.

Z tego względu doszło do powikłania porodu w postaci porażenia splotu barkowego u noworodka, który okazał się być doniosły w skutkach.

Przeprowadzenie porodu siłami natury wiązało się ze znacznym ryzykiem powikłań w stosunku do noworodka.

Nastąpił błąd w leczeniu, spowodowany niedokładną diagnostyką, jak również wyborem niewłaściwego sposobu przeprowadzenia porodu.

Lekarz, który badał pacjentkę przy przyjęciu do szpitala oparł się na wyniku badania USG, jednocześnie:

  • nie pogłębiając diagnostyki
  • pomijając wywiad od pacjentki
  • pomijając potrzebę przeprowadzenia dokładnego badania przedmiotowego w zakresie szacowania wagi płodu
  • oraz pomijając ograniczenia tej metody wynikające z metodologii tabel, jakości sprzętu na którym dokonywał badania oraz utrudnionych warunków, w których się ono odbywało

Tego rodzaju postępowanie było błędne, co potwierdziła w trakcie procesu między innymi opinia biegłych.

W tej sprawie zapadł korzystny wyrok. Sąd uznał roszczenie rodziców dziecka, którzy reprezentowali małoletnią córkę – zasądził łącznie 286 000 złotych zadośćuczynienie, odszkodowanie, oraz rentę.

Więcej o porażeniu splotu barkowego

zadzwoń teraz

Co zrobić, gdy doszło do błędu medycznego?

Ty też możesz walczyć o swoje prawa. Jeżeli podejrzewasz, że w czasie Twojego porodu doszło do błędu medycznego, którego wynikiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Od wielu lat pomagamy poszkodowanym pacjentom uzyskać należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Zgłoś się do nas już dziś, aby móc walczyć o lepszą przyszłość swojej rodziny. Korzystny wyrok sądu zagwarantuje Ci pieniądze na leczenie oraz rehabilitację dziecka.

zgłoś błąd medyczny teraz

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment