Porażenie Erba

Porażenie Erba Duchenne'aPorażenie Erba Duchenne’a

Wielokrotnie pisaliśmy o porażeniu splotu barkowego u noworodka, którego przyczyną było wystąpienie dystocji barkowej podczas porodu. Przeanalizowaliśmy dziesiątki dokumentacji medycznych okołoporodowych i bez wątpienia możemy stwierdzić, że wystąpienie dystocji barkowej dość często można było przewidzieć. Niestety, zaniechanie przez personel medyczny wykonania odpowiednich badań jeszcze przed porodem bądź też ich niewłaściwa interpretacja, prowadziły do nieprawidłowości podczas akcji porodowej, a w konsekwencji do złego stanu urodzeniowego noworodka.

W dzisiejszym artykule opowiemy historię pani Kasi, która kilka tygodni temu skontaktowała się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. U jej córeczki rozpoznano porażenie Erba Duchenne’a. Nasi specjaliści są przekonani, że przyczyną obecnego stanu zdrowia dziewczynki są błędy lekarza, popełnione zarówno przed, jak i w trakcie akcji porodowej.

bezpłatna konsultacja prawna

Porażenie Erba-Duchenne’a — błąd lekarza

Przede wszystkim, ciąża pani Kasi przebiegała bez żadnych zakłóceń. Nasza klientka została przyjęta do szpitala w terminie porodu. W wykonanym badaniu USG przewidywana masa płodu wynosiła ponad 4 kg. Niestety, nie wykonano pomiarów miednicy ciężarnej, a także obwodu główki i brzucha dziecka. Pacjentkę zakwalifikowano do porodu siłami natury. Następnie, w trakcie porodu doszło do zablokowania się dziecka w kanale rodnym kobiety. Konieczne było wykonanie kilku manewrów położniczych i ostatecznie uwolnienia noworodka.  Już następnego dnia lekarz stwierdził niedowład lewej kończyny górnej. Niestety, po jakimś czasie rozpoznano okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego lewego typu Erba-Duchenne’a.

Błąd okołoporodowy – porażenie splotu barkowego

Najprościej rzecz ujmując, gdyby lekarz wykonał prawidłowe badania jeszcze przed porodem, ustaliłby, że przewidywana masa płodu jest zbyt duża w stosunku do wymiarów miednicy matki. Bez wątpienia, na podstawie wyników tych badań lekarz mógłby stwierdzić, że pacjentka nie może zostać zakwalifikowana do porodu fizjologicznego. Dodatkowo, po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej doszliśmy do wniosku, że lekarz prowadzący poród nie zastosował prawidłowego algorytmu postępowania przy wystąpieniu dystocji barkowej.

zadzwoń teraz

Jak wygląda życie dziecka? – porażenie Erba-Duchenne’a

Niestety, zdaniem neurologa choroba ma  charakter trwały, a córeczkę pani Kasi czeka długa i kosztowna rehabilitacja. Przede wszystkim dziewczynka uczęszcza na zabiegi kinezyterapeutyczne oraz szereg zabiegów fizykoterapeutycznych. Co do zasady, rehabilitacja odbywać się będzie co najmniej kilka razy w tygodniu. Warto także wskazać, że u dziecka mogą wystąpić wtórne (późne) konsekwencje porażenia Erba Duchenne’a. Mogą to być między innymi przykurcze w obrębie stawów kończyny, asymetria w budowie ciała, wady postawy oraz gorsza koordynacja ruchowa.

Skorzystaj z naszej pomocy

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przebiegu Twojego porodu, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację medyczną. Od kilkunastu lat z sukcesem pomagamy poszkodowanym pacjentom w uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty za doznaną krzywdę powstałą na skutek błędów popełnionych przez personel medyczny.

Jeśli w trakcie Twojego porodu doszło do błędu medycznego, pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie od placówki medycznej.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.p

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment