Porażenie Erba

Chwyt Kristellera podczas poroduChwyt Kristellera podczas porodu – na czym polega i kiedy jest stosowany?

Chwyt Kristellera to jeden z manewrów położniczych opracowanych około 150 lat temu przez Samuela Kristellera. Polega na uciśnięciu przez lekarza dna macicy podczas skurczów partych w celu zwiększenia skuteczności parcia rodzącej (zwiększenie ciśnienia w jamie macicy).

Chwyt Kristellera stosowany jest w II fazie porodu, podczas rodzenia się główki i barków dziecka. Noworodek zamiast wydobywać się powoli z kanału rodnego, zostaje z niego „wyciśnięty”. Wobec brutalności i bólu, jaki mu towarzyszy częstokroć nazywany jest „rękoczynem Kristellera”.

bezpłatna konsultacja prawna

Chwyt Kristellera podczas porodu – powikłania

Następstwa zastosowania chwytu Kristellera są niebezpieczne zarówno dla matki, jak i noworodka. Wśród komplikacji dla rodzącej wymienia się między innymi: pęknięcie macicy, krwotok wewnętrzny, uraz odbytu, pęknięcie krocza. U dziecka, najczęstszymi powikłaniami są uszkodzenie splotu ramiennego, złamania kości, niedotlenienie, krwawienie wewnątrzczaszkowe. Nieprawidłowe zastosowanie chwytu Kristellera może też skończyć się śmiercią matki oraz dziecka. Dlaczego lekarze tak często ryzykują życie swoich pacjentów?

zadzwoń teraz

Chwyt Kristellera podczas porodu – czy jest zabroniony?

W świetle obowiązujących regulacji zastosowanie chwytu Kristellera nie jest zabronione. Podkreślić jednak należy, że wymyślono i opracowano inne metody, które są równie skuteczne, a zarazem mniej ryzykowne dla matki i dziecka niż kontrowersyjny zabieg Kristellera. W sytuacji, gdy poród przedłuża się, a dziecko utknęło w kanale rodnym, zaleca się wykonanie zabiegu Woods’a lub pomocy wg Rubina. Takie stanowisko podziela linia orzecznicza. W wyroku z dnia 1 grudnia 1998 r. (sygn. Akt III CKN 741/98) Sąd Najwyższy podkreślił, że przy świadczeniu usług medycznych należy wykluczyć stosowanie metod i środków starych, nie rokujących skuteczności (lub rokujących ją gorzej), jeśli są one powszechnie zastępowane nowymi metodami leczenia. Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 17 grudnia 2003 r. (sygn. Akt II C 844/01/5) – na tle zastosowania chwytu Kristellera, stosowanie przez lekarza metody leczenia, która powoduje szkodę lub ją powiększa świadczy o winie lekarza, zaś bezprawnym jest postępowanie personelu medycznego, związane z porodem, niezgodne z ogólnie przyjętym postępowaniem medycznym.

Chwyt Kristellera podczas porodu – czy jeden błąd zniszczył całe Wasze życie?

Jeśli podejrzewasz, że w Twoim przypadku, chwyt Kristellera został zastosowany wbrew przeciwwskazaniom, co spowodowało uszczerbek na zdrowiu Twoim lub Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom. W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie dochodzenia odszkodowań za błędy lekarskie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!

Leave a Comment