Porażenie Erba

Porażenie splotu barkowego – codzienna walka o zdrowie i życie dziecka Porażenie splotu barkowego – gdzie szukać wsparcia? Drogie mamy, każdego dnia dbacie o swoje dzieci. Doceniamy Waszą troskę i starania. Niestety, jeżeli dochodzi do błędu medycznego przy porodzie jesteście zmuszone walczyć o swoje prawa. Pamiętajcie, że nie jesteście z tym same. Gdy zawini lekarz, Czytaj więcej

Dokumentacja medyczna, tajemnica lekarska i ochrona danych osobowych Na placówce medycznej jako administratorze danych spoczywa obowiązek udostępnienia dokumentacji w sposób zgodny z przepisami. W razie nieprawidłowego udostępnienia dokumentacji medycznej, podmiotowi odpowiedziały dopuszcza się: naruszenia praw pacjenta w postaci jego dóbr osobistych naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych naruszenie tajemnicy lekarskiej Dokumentacja medyczna zawiera bowiem szereg Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego – lekarz rzucił się na brzuch pacjentki Porażenie splotu barkowego u nowonarodzonego dziecka – temu można było zapobiec. Niestety brak odpowiedniej reakcji ze strony personelu medycznego spowodował poważny uszczerbek na zdrowiu noworodka. bezpłatna konsultacja Porażenie splotu barkowego – lekarz rzucił się na brzuch pacjentki. Skutkiem nieprawidłowej reakcji personelu medycznego na wystąpienie dystocji Czytaj więcej

  Porażenie splotu barkowego korzystny wyrok – dziecko ważyło prawie 6 kilogramów! Porażenie splotu barkowego korzystny wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym. Ciężarna uczęszczała na regularne wizyty do lekarza prowadzącego w ramach prowadzonej przez niego prywatnej praktyki. Podczas każdej z 7 wizyt kontrolnych, które odbyła, lekarz wykonywał badania USG. Opisy wyników badań USG w dokumentacji medycznej Czytaj więcej

Dystocja barkowa – prawidłowe postępowanie Dystocja barkowa jest sytuacją położniczą, dotyczącą problemów z urodzeniem barków zaklinowanych w miednicy matki. Wystąpienie dystocji barkowej może skutkować poważnym urazem, tzw. porażeniem splotu barkowego. Ciężarna tydzień przed terminem porodu zgłosiła się do szpitala. Odczuwała bardzo silne bóle w okolicy krzyżowej. W szpitalu przeprowadzono ocenę dobrostanu płodu – wyniki badania Czytaj więcej

Odszkodowanie za porażenie splotu barkowego Odszkodowanie za porażenie splotu barkowego jest możliwe – mimo, że wielu pacjentom wydaje się to być nierealne. Poród z 2002 roku, powikłany dystocją barkową. Na skutek komplikacji związanych z urodzeniem barków dziecka, rozpoznano porażenie splotu barkowego. Masa urodzeniowa chłopca wynosiła 5130 g.  Mimo trzech operacji oraz fizjoterapii chłopiec ma sparaliżowaną Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego – kiedy przysługuje odszkodowanie Porażenie splotu barkowego typu Erba, czyli części górnej, jest jednym z częstszych urazów mechanicznych spowodowanych próbą wydobycia dziecka, u którego wystąpiło zaklinowanie się barków po urodzeniu główki. Taka sytuacja znana jest pod pojęciem dystocji barkowej. Uniemożliwia ona zakończenie porodu w sposób naturalny i wymaga zastosowania różnych manewrów, a Czytaj więcej

Splot barkowy – dlaczego jest tak bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania? Splot barkowy (splot ramienny) to splecione gałązki nerwów rdzeniowych, które przebiegają przez rdzeń kręgowy. Najczęściej, jego korzenie mają początek w neuromerach od C5 do Th1 – bywa też tak, że odbiega to od normy, jednakże różnica jest niewielka. Splot ramienny przebiega przez trójkąt łopatkowo-obojczykowy, Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego przy porodzie Porażenie splotu barkowego przy porodzie jest możliwym skutkiem wystąpienia dystocji barkowej. Dystocji barkowej nie można zapobiec, ale istnieją przesłanki, na podstawie których istnieje szansa, aby przewidzieć mogące się pojawić komplikacje w czasie porodu. Jeżeli poród jest trudny i nie ma możliwości przeprowadzenia cesarskiego cięcia, należy zastosować odpowiednie manewry oraz chwyty Czytaj więcej

Dystocja barkowa Dystocja barkowa ma miejsce w czasie porodu, gdy po urodzeniu główki okazuje się, że barki dziecka są zaklinowane w miednicy matki. Uniemożliwia to wydobycie noworodka, a zakończenie porodu w takiej sytuacji wymaga od lekarzy zastosowania pewnych manewrów położniczych. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne opracowało standardy postępowania w przypadku wystąpienia dystocji barkowej. Przy dystocji barkowej poród Czytaj więcej

1 5 6 7