Porażenie Erba

Poród z dystocją barkową, czyli o działaniu zgodnym z aktualną wiedzą medyczną Dystocja barkowa jest powikłaniem trudnego porodu. Niestety, tego typu powikłanie często skutkuje niepełnosprawnością u dziecka. Dlatego też, tak bardzo ważne jest działanie lekarzy zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną w każdej sytuacji. Jak poszkodowani pacjenci mają rozumieć działanie zgodne z aktualną wiedzą Czytaj więcej

Badanie USG – jeden błąd, który może zmienić całe życie Pierwsza ciąża Pani Agnieszki przebiegała bez żadnych powikłań. Ciężarna pacjentka uczęszczała na regularne, kontrolne wizyty lekarskie. Mimo, że dziecko było dość duże (ważyło 4300 g) to podczas porodu nie doszło do komplikacji. Dziecko było zdrowe i rozwijało się prawidłowo. Kolejna ciąża… Pani Agnieszka i jej Czytaj więcej

Dysproporcja matczyno-płodowa Dysproporcja matczyno-płodowa występuje, kiedy rozmiar główki dziecka jest zbyt duży, by zmieściła się ona przez miednicę albo kanał rodny lub jeśli położenie płodu jest nieprawidłowe, co uniemożliwia łatwe odebranie porodu. Dysproporcja matczyno-płodowa – przyczyny makrosomia płodu czyli zbyt duża masa płodu (powyżej 4500 g), szczególnie w przypadku kobiet chorujących na cukrzycę i z predyspozycjami Czytaj więcej

Odszkodowanie za porażenie splotu barkowego przy porodzie – wysokość odszkodowań w Polsce i na świecie Porażenie splotu barkowego w wyniku trudnego porodu staje się jedną z najczęstszych przyczyn położniczych procesów toczących się w sądach cywilnych. Niepełnosprawność dzieci wynikająca z porażenia splotu barkowego wiąże się rehabilitacją i bardzo często problemem skąd wziąć środki na usprawnianie i leczenie. Dlatego Czytaj więcej

Uszkodzenie splotu barkowego – czy zawsze przyczyną jest błąd lekarza? Niektórych przypadków uszkodzenia splotu barkowego nie można uniknąć, jednakże prawidłowe postępowanie w momencie wystąpienia dystocji barkowej może uratować zdrowie i życie dziecka. Do uszkodzenia splotu barkowego u noworodków dochodzi na skutek rotacji główki przy jednoczesnym zablokowaniu barków oraz ciągnięcia główki dziecka do dołu przez położną Czytaj więcej

Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego to uszkodzenie obwodowego układu nerwowego. Do następstw uszkodzeń splotu ramiennego należą: niedowłady wiotkie kończyny górnej zaburzenia troficzne zaburzenia rozwojowe kości tworzących staw barkowy złamania kości w rejonie obręczy barkowej oraz ból bezpłatna konsultacja Okołoporodowe porażenie splotu barkowego – typy uszkodzeń Wyróżniamy następujące typy uszkodzeń splotu ramiennego: porażenie Czytaj więcej

Porażenie splotu ramiennego – czy osoba odbierająca poród jest zawsze odpowiedzialna za porażenie splotu barkowego u noworodka ? Do porażenia splotu barkowego u dziecka dochodzi najczęściej podczas porodu, kiedy występuje  powikłanie nazywane dystocją barkową. Dystocja barkowa może mieć różne nasilenie i skutkuje trudnościami z wydobyciem barków złamaniem obojczyka uszkodzeniem splotu barkowego lub nawet śmiercią noworodka Czytaj więcej

Odszkodowanie za porażenie splotu barkowego przy porodzie Porażenie splotu barkowego, czyli części górnej, jest jednym z częstszych urazów mechanicznych spowodowanych próbą wydobycia dziecka, podczas porodu z dystocją barkową – czyli zaklinowaniem się barków dziecka w kanale rodnym. W zależności od miejsca, rodzaju i stopnia uszkodzenia nerwów, odpowiadające im mięśnie ulegają porażeniu. Przekłada się to na Czytaj więcej

Porażenie typu Erba – prawidłowe postępowanie Porażenie typu Erba spowodowane jest najczęściej urazem, powstałym m.in. na skutek trudnego porodu drogami natury. Mówi się o dwóch różnych mechanizmach powstawania uszkodzeń splotu ramiennego: mechanizm trakcyjny (rozciąganie) mechanizm uciskowy (kompresyjny) Mechanizm trakcyjny zachodzi najczęściej  podczas porodu kleszczowego, przy zastosowaniu manewru ręcznego podczas porodu pośladkowego, jak również w następstwie gwałtownego Czytaj więcej

Powikłania przy porodzie czyli porażenie splotu barkowego Powikłania przy porodzie spędzają sen z powiek przyszłym mamom. Każda mama chce urodzić zdrowe dziecko, jednakże nie zawsze jesteśmy w stanie uchronić swoje pociechy przed bólem, cierpieniem i niepełnosprawnością. Wówczas, pojawia się pytanie: Co zrobić, gdy dziecko jest niepełnosprawne na skutek błędu przy porodzie? Gdzie szukać pomocy, gdy Czytaj więcej

1 4 5 6 7