Porażenie Erba

Porażenie splotu barkowego po podaniu oksytocyny Oksytocyna – syntetyczny hormon podany dożylnie  –  jest najczęstszą metodą farmakologicznego wywoływania porodu. Na wielu oddziałach położniczych kroplówka z oksytocyny stała się prawie nieodłącznym elementem porodu. Tymczasem, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nie powinno się indukować porodów dla wygody, a odsetek porodów wywoływanych nie powinien przekraczać 10 proc Czytaj dalej »

Chwyt Kristellera – czy nadal jest legalny Chwyt Kristellera, mimo że nadal nie jest zabroniony, budzi coraz więcej kontrowersji. Profesor n. med. Michał Troszyński, ekspert w dziedzinie ginekologii i położnictwa, nazywa go “szczególnie brutalnym rękoczynem“. Niemal każda przyszła mama, wybierająca się na porodówkę, powinna być świadoma, jak groźne mogą być powikłania dla zdrowia jej i Czytaj dalej »

Uszkodzenie splotu ramiennego przy porodzie Drogie Mamy, mam dwójkę dzieci, które każdego dnia dają mi wiele szczęścia. Niestety, moje starsze dziecko jest niepełnosprawne i cierpi na uszkodzenie splotu ramiennego od urodzenia. W chwili obecnej mój synek ma 11 lat oraz jest regularnie rehabilitowany. Uszkodzenie splotu ramiennego to ogromne wyzwanie dla rodziców i samego dziecka – Czytaj dalej »

Okołoporodowych porażeń splotu barkowego Wśród okołoporodowych porażeń splotu barkowego wyróżnia się m.in. porażenie górne typu Erba oraz całkowite (typ Erba-Duchenne’a- Klumpk’ ego). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. IV CSK 141/14), że istnieje kilka możliwości powstania porażenia splotu barkowego. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest dystocja barkowa. Jest to zaklinowanie barków Czytaj dalej »

Niewspółmierność barkowa – czynniki ryzyka Dystocja barkowa pojawia się najczęściej w II fazie porodu. Jest zaliczana do sytuacji nagłych, dlatego postępowanie personelu medycznego nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. W przeciwnym razie, nastąpią nieodwracalne i przykre skutki zarówno dla matki, jak i dla jej dziecka. Okoliczności zwiększające niebezpieczeństwo wystąpienia niewspółmierności można podzielić na cztery Czytaj dalej »

Leczenie i rehabilitacja w uszkodzeniu splotu ramiennego Do uszkodzeń splotu ramiennego dochodzi najczęściej w wyniku  urazów powstałych w czasie  wypadku komunikacyjnego czy zewnętrznego ucisku. Warto jednak zwrócić uwagę, że niejednokrotnie są także przykrą konsekwencją komplikacji w trakcie rozwiązania czyli podczas trudnego porodu z dystocja barkową. Klasyfikuje się dwa rodzaje sekwencji, które doprowadzają noworodka do takiego Czytaj dalej »

Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – jak do niego dochodzi? Splot ramienny składa się z pięciu nerwów, których zadaniem jest przewodzenie sygnałów ruchu i czucia do górnej kończyny (barku, łokcia, ramienia, dłoni, nadgarstka i palców). Jego uraz może doprowadzić do pełnego lub częściowego niedowładu. Najczęściej przyczyną jest wystąpienia dystocji barkowej w trakcie porodu. Pojawiają się wówczas Czytaj dalej »

Kręcz szyi u niemowląt – przyczyny Istnieje wiele czynników, które prowadzą do wystąpienia kręczu szyi, a jednym z najważniejszych jest uraz okołoporodowy. Tego rodzaju przypadłość bywa nazywana kręczem karku i charakteryzuje się przechyleniem szyi do boku. Dochodzi do niego, gdy dziecko w niewłaściwy sposób przechodzi przez kanał rodny lub jest niepraawidłowo ułożone w łonie matki Czytaj dalej »

Splot ramienny. Jakie konsekwencje przynosi jego uszkodzenie  splotu ramiennego noworodka przy porodzie z winy lekarza? Splot ramienny – definicja Splotem ramiennym nazywany jest zbiór pięciu nadrzędnych nerwów, które odpowiadają za ruch i czucie w górnej części organizmu (szyi, barku, łokcia, nadgarstka oraz palców). Można wyróżnić w nim dwie części: nadobojczykową i podobojczykową. bezpłatna konsultacja prawna Splot ramienny – rodzaje uszkodzeń Czytaj dalej »

Metoda Vojty – czemu zawdzięcza swoją popularność? Metoda Vojty mimo, że pojawiła się już kilkadziesiąt lat temu, to ciągle cieszy się dużym uznaniem. Dzieje się tak, gdyż bardzo owocnie wspiera rodziny w leczeniu swoich pociech, dotkniętych porażeniem typu Erba. Jest stosowana najczęściej bezpośrednio po narodzeniu, bo im wcześniej zostanie wdrożona, tym lepsze przyniesie rezultaty. Do Czytaj dalej »

1 2 3 6