Porażenie Erba

Porażenie splotu ramiennego – co dalej? Porażenie splotu ramiennego może mieć miejsce w czasie porodu, a także w późniejszym okresie życia np. na skutek wypadku, czy urazu mechanicznego. Uszkodzenia splotu ramiennego powstałe podczas rozwiązania ciąży są konsekwencją trudnego przebiegu porodu. Tego typu uszkodzenia są jednym z częstszych urazów powstałych na skutek próby wydostania dziecka z Czytaj więcej

Makrosomia płodu – czym jest? Makrosomia definiowana jest jako nadmierna masa płodu tj. powyżej 90-tego centyla dla swojego wieku ciążowego i płci (przy zachowanych proporcjach ciała) lub o masie urodzeniowej wyższej niż 4000 kg. Niestety nie ustalono jednoznacznie masy ciała noworodka pozwalającej kwalifikować ją jako „nadmierną”, co stwarza wiele trudności w praktyce. bezpłatna konsultacja prawna Makrosomia Czytaj więcej

Uszkodzony splot ramienny – czym jest dystocja barkowa? Uszkodzony splot ramienny może być bardzo dotkliwym skutkiem trudnego porodu, powikłanego dystocją barkową. W sytuacji wystąpienia dystocji barkowej zakończenie porodu naturalnymi metodami staje się wręcz niemożliwe, a lekarze muszą dołożyć wszelkich starań żeby jak najszybciej wydobyć płód w inny sposób. Zwlekanie z porodem może skutkować niedotlenieniem dziecka, Czytaj więcej

Manewr McRobertsa – prawidłowe postępowanie podczas porodu Manewr McRobertsa – to pierwszy element postępowania podczas porodu z dystocją barkową, czyli kiedy urodzenie barków dziecka jest utrudnione. Polega on na silnym przygięciu nóg rodzącej w stawach biodrowych w kierunku brzucha z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej. bezpłatna konsultacja prawna Manewr McRobertsa – prawidłowe postępowanie podczas porodu Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego po podaniu oksytocyny Oksytocyna – syntetyczny hormon podany dożylnie  –  jest najczęstszą metodą farmakologicznego wywoływania porodu. Na wielu oddziałach położniczych kroplówka z oksytocyny stała się prawie nieodłącznym elementem porodu. Tymczasem, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nie powinno się indukować porodów dla wygody, a odsetek porodów wywoływanych nie powinien przekraczać 10 proc. Czytaj więcej

Chwyt Kristellera – czy nadal jest legalny Chwyt Kristellera, mimo że nadal nie jest zabroniony, budzi coraz więcej kontrowersji. Profesor n. med. Michał Troszyński, ekspert w dziedzinie ginekologii i położnictwa, nazywa go “szczególnie brutalnym rękoczynem“. Niemal każda przyszła mama, wybierająca się na porodówkę, powinna być świadoma, jak groźne mogą być powikłania dla zdrowia jej i Czytaj więcej

Uszkodzenie splotu ramiennego przy porodzie Drogie Mamy, mam dwójkę dzieci, które każdego dnia dają mi wiele szczęścia. Niestety, moje starsze dziecko jest niepełnosprawne i cierpi na uszkodzenie splotu ramiennego od urodzenia. W chwili obecnej mój synek ma 11 lat oraz jest regularnie rehabilitowany. Uszkodzenie splotu ramiennego to ogromne wyzwanie dla rodziców i samego dziecka – Czytaj więcej

Okołoporodowych porażeń splotu barkowego Wśród okołoporodowych porażeń splotu barkowego wyróżnia się m.in. porażenie górne typu Erba oraz całkowite (typ Erba-Duchenne’a- Klumpk’ ego). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. IV CSK 141/14), że istnieje kilka możliwości powstania porażenia splotu barkowego. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest dystocja barkowa. Jest to zaklinowanie barków Czytaj więcej

Niewspółmierność barkowa – czynniki ryzyka Dystocja barkowa pojawia się najczęściej w II fazie porodu. Jest zaliczana do sytuacji nagłych, dlatego postępowanie personelu medycznego nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. W przeciwnym razie, nastąpią nieodwracalne i przykre skutki zarówno dla matki, jak i dla jej dziecka. Okoliczności zwiększające niebezpieczeństwo wystąpienia niewspółmierności można podzielić na cztery Czytaj więcej

Leczenie i rehabilitacja w uszkodzeniu splotu ramiennego Do uszkodzeń splotu ramiennego dochodzi najczęściej w wyniku  urazów powstałych w czasie  wypadku komunikacyjnego czy zewnętrznego ucisku. Warto jednak zwrócić uwagę, że niejednokrotnie są także przykrą konsekwencją komplikacji w trakcie rozwiązania czyli podczas trudnego porodu z dystocja barkową. Klasyfikuje się dwa rodzaje sekwencji, które doprowadzają noworodka do takiego Czytaj więcej

1 2 3 6