Wpisy z: Maj 2019

Porażenie Erba Duchenne’a Wielokrotnie pisaliśmy o porażeniu splotu barkowego u noworodka, którego przyczyną było wystąpienie dystocji barkowej podczas porodu. Przeanalizowaliśmy dziesiątki dokumentacji medycznych okołoporodowych i bez wątpienia możemy stwierdzić, że wystąpienie dystocji barkowej dość często można było przewidzieć. Niestety, zaniechanie przez personel medyczny wykonania odpowiednich badań jeszcze przed porodem bądź też ich niewłaściwa interpretacja, prowadziły Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego Klumpkego – błąd lekarza Czy porażenie splotu barkowego Klumpkego może być konsekwencją błędu lekarza przy porodzie? Co do zasady, porażenie splotu barkowego jest skutkiem wystąpienia dystocji barkowej podczas porodu. Jeżeli w danym przypadku występują czynniki ryzyka dystocji barkowej, lekarz powinien rozważyć rozwiązanie ciąży za pomocą cesarskiego cięcia. W przeciwnym razie, podczas porodu Czytaj więcej