Wpisy z: kwiecień 2018

Uszkodzenie splotu ramiennego przy porodzie Drogie Mamy, mam dwójkę dzieci, które każdego dnia dają mi wiele szczęścia. Niestety, moje starsze dziecko jest niepełnosprawne i cierpi na uszkodzenie splotu ramiennego od urodzenia. W chwili obecnej mój synek ma 11 lat oraz jest regularnie rehabilitowany. Uszkodzenie splotu ramiennego to ogromne wyzwanie dla rodziców i samego dziecka – Czytaj więcej

Okołoporodowych porażeń splotu barkowego Wśród okołoporodowych porażeń splotu barkowego wyróżnia się m.in. porażenie górne typu Erba oraz całkowite (typ Erba-Duchenne’a- Klumpk’ ego). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. IV CSK 141/14), że istnieje kilka możliwości powstania porażenia splotu barkowego. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest dystocja barkowa. Jest to zaklinowanie barków Czytaj więcej