Wpisy z: marzec 2018

Niewspółmierność barkowa – czynniki ryzyka Dystocja barkowa pojawia się najczęściej w II fazie porodu. Jest zaliczana do sytuacji nagłych, dlatego postępowanie personelu medycznego nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. W przeciwnym razie, nastąpią nieodwracalne i przykre skutki zarówno dla matki, jak i dla jej dziecka. Okoliczności zwiększające niebezpieczeństwo wystąpienia niewspółmierności można podzielić na cztery Czytaj więcej

Leczenie i rehabilitacja w uszkodzeniu splotu ramiennego Do uszkodzeń splotu ramiennego dochodzi najczęściej w wyniku  urazów powstałych w czasie  wypadku komunikacyjnego czy zewnętrznego ucisku. Warto jednak zwrócić uwagę, że niejednokrotnie są także przykrą konsekwencją komplikacji w trakcie rozwiązania czyli podczas trudnego porodu z dystocja barkową. Klasyfikuje się dwa rodzaje sekwencji, które doprowadzają noworodka do takiego Czytaj więcej