Wpisy z: grudzień 2017

Otyłość w ciąży – wpływ na przebieg ciąży, poród i stan zdrowia noworodka Otyłość w ciąży oraz nadmierny przyrost masy ciała w ciąży jest zagrożeniem dla matki i dziecka, ponieważ może być przyczyną cukrzycy ciążowej, nadciśnienia indukowanego ciążą, makrosomii płodu, wad wrodzonych, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu oraz powikłań zakrzepowych. Otyłość stanowi bardzo ważny czynnik ryzyka wielu Czytaj więcej

Manewr McRobertsa Manewr McRobertsa jest techniką umożliwiającą uwolnienie barków noworodka podczas trudnego porodu. Poród z dystocją barkową wymaga od personelu położniczego doświadczenia oraz znajomości obowiązujących procedur. Nieumiejętne prowadzenie takiego porodu, czyli nadmierne pociąganie za główkę dziecka lub zbyt silna rotacja mogą spowodować porażenie splotu barkowego u noworodka lub inne urazy mechaniczne. Dystocja barkowa – jak Czytaj więcej

Niewspółmierność porodowa Niewspółmierność porodowa może być tragiczna w skutkach. Brak szybkiej decyzji o cesarskim cięciu może stanowić poważne zagrożenie dla matki i dziecka. Porażenie splotu barkowego należy obecnie do najcięższych mechanicznych urazów porodowych spowodowanych próbą wydobycia dziecka przy przedłużającej się drugiej fazie porodu. W zależności od miejsca, rodzaju i stopnia uszkodzenia nerwów, odpowiadające im mięśnie Czytaj więcej