Wpisy z: wrzesień 2017

Uszkodzenie splotu barkowego – czy zawsze przyczyną jest błąd lekarza? Niektórych przypadków uszkodzenia splotu barkowego nie można uniknąć, jednakże prawidłowe postępowanie w momencie wystąpienia dystocji barkowej może uratować zdrowie i życie dziecka. Do uszkodzenia splotu barkowego u noworodków dochodzi na skutek rotacji główki przy jednoczesnym zablokowaniu barków oraz ciągnięcia główki dziecka do dołu przez położną Czytaj więcej

Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego Okołoporodowe porażenie splotu ramiennego to uszkodzenie obwodowego układu nerwowego. Do następstw uszkodzeń splotu ramiennego należą: niedowłady wiotkie kończyny górnej zaburzenia troficzne zaburzenia rozwojowe kości tworzących staw barkowy złamania kości w rejonie obręczy barkowej oraz ból bezpłatna konsultacja Okołoporodowe porażenie splotu barkowego – typy uszkodzeń Wyróżniamy następujące typy uszkodzeń splotu ramiennego: porażenie Czytaj więcej

Porażenie splotu ramiennego – czy osoba odbierająca poród jest zawsze odpowiedzialna za porażenie splotu barkowego u noworodka ? Do porażenia splotu barkowego u dziecka dochodzi najczęściej podczas porodu, kiedy występuje  powikłanie nazywane dystocją barkową. Dystocja barkowa może mieć różne nasilenie i skutkuje trudnościami z wydobyciem barków złamaniem obojczyka uszkodzeniem splotu barkowego lub nawet śmiercią noworodka Czytaj więcej